Elektrośmieci to wszystkie stare i nieużywane urządzenia elektryczne lub elektroniczne, niesprawne komputery, zabawki na baterie lub prąd, pralki lodówki oraz sprzęt AGD, jak również zużyte świetlówki liniowe i kompaktowe. Wszystkie wymienione produkty sklasyfikowane są jako niebezpieczne odpady, ponieważ zawierają substancje szkodliwe i trujące.

Bardzo ważne, żeby złom elektryczny był zbierany selektywnie oraz poddany recyklingowi oraz unieszkodliwieniu trujących substancji. Uzyskane w taki sposób produkty mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

 Substancje trujące które znajdują się w elektrośmieciach:

  • rtęć
  • kadm
  • związki bromu
  • freon
  • azbest

Elektrośmieci nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika, grozi za to kara grzywny. Nie trzymaj również zużytych urządzeń w piwnicy czy garażu, gdysz sam narażasz się na utratę zdrowia.